Công ty TNHH Xây dựng SgiCons được thành lập năm 2017, lĩnh vực hoạt động chính là thi công xử lý nền đất yếu. Với kinh nghiệm thi công xử lý nền của mình, công ty đã thi công và hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu cho rất nhiều công trình trọng yếu